Adobe Creative Cloud (CC) je sada aplikácií a služieb, ktorá predplatiteľom poskytuje prístup k zbierke softvéru určeného pre prácu s grafickým dizajnom, strihom videa, vývojom webu, či fotografiami. Umožňuje tiež prístup k súboru mobilných aplikácií, alebo k niektorým voliteľným cloudovým službám.