Adobe Dreamweaver je nástroj pre vývoj web stránok. Keď sa živíte tvorbou web stránok na zákazku alebo plánujete vytvoriť webové stránky pre svoju vlastnú potrebu, Dreamweaver vám ponúka všetky nástroje a možnosti potrebné pre vytvorenie profesionálneho webu.