Microsoft Visual Studio je vývojové prostredie (IDE) od Microsoftu. Môže byť použité pre vývoj konzolových aplikácií a aplikácií s grafickým rozhraním spolu s aplikáciami Windows Forms, webovými stránkami, webovými aplikáciami a webovými službami ako v strojovom kóde, tak v riadenom kóde na platformách Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET,. NET Compact Framework a Microsoft Silverlight.

Použitá licencia
Multilicencia

Visual Studio 2015 Professional

Microsoft Visual Studio

* Nová licencia: 474.00 278.00 
Použitá licencia
Multilicencia

Visual Studio 2017 Professional

Microsoft Visual Studio

* Nová licencia: 474.00 322.00