Licencia CAL SharePoint Server oprávňuje používateľa pristupovať na server SharePoint z akéhokoľvek zariadenia (napríklad keď zamestnanec pristupuje na server z počítača v práci a iného doma).

Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 98.00 69.00 
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 113.00 79.00 
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 113.30 88.90 
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 128.50 88.90 
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 113.30 90.00 
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 128.50 102.00