Licencia CAL oprávňuje jedného používateľa pristupovať k serveru SQL Server z akéhokoľvek zariadenia, keď je server nasadený v režime klient/server. Zamestnanec môže napríklad pristupovať na server z počítača v práci a z iného domu.

Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 198.90 119.80 
Použitá licencia
Multilicencia

SQL Server 2017 User CAL

SQL Server CALs

* Nová licencia: 198.90 119.80 
Nové
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 224.00 157.00 
Nové
Použitá licencia
Multilicencia

SQL Server 2019 User CAL

SQL Server CALs

* Nová licencia: 224.00 157.00