Microsoft SQL Server je relačný databázový systém programovaný firmou Microsoft. Jeho hlavné dotazovacie jazyky sú T-SQL a ANSI SQL.
SQL Server Standard Edition obsahuje základný databázový nástroj spolu so samostatnými službami. Od vydania Enterprise sa odlišuje tým, že podporuje menej aktívnych inštancií a nezahŕňa niektoré funkcie s vysokou dostupnosťou, ako je napríklad pamäť s pridaním do pamäte (umožňuje pridávať pamäť, zatiaľ čo server stále beží), a paralelné indexy.

Použitá licencia
Multilicencia

SQL Server 2017 Standard

SQL Server 2017

* Nová licencia: 854.80 580.00 
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 3,412.60 2,500.00 
Nové
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 14,718.00 10,303.00 
Nové
Použitá licencia
Multilicencia

SQL Server 2019 Standard

Microsoft SQL Server

* Nová licencia: 962.00 673.00 
Nové
Použitá licencia
Multilicencia
* Nová licencia: 3,839.00 2,687.00